Sedinta ordinara a Consiliului Local Turda-ordinea de zi pentru 22.04.2021 orele 13.00.

Sedinta ordinara a Consiliului Local Turda-ordinea de zi pentru 22.04.2021 orele 13.00.

COMUNICAT pe primariaturda.ro/ de convocare a unei sedinte ordinare :

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI ORDINARE ONLINE A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 22 APRILIE 2021 ORA 13,00

1.Prezentarea și aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2.Probleme ale Direcției Economice:

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pentru anul 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Turda pentru trimestrul I 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.Probleme ale Arhitectului Șef:

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – Construire supermarket LIDL, amenajări accese și locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare și totem, racorduri utilități, ămprejmuire, în Municipiul Turda, Piața Romană nr. 17.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.Probleme ale Direcției Impozite și Taxe Locale:

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Procedurii aprobată prin HCL nr. 153/30.07.2020 referitoare la instituirea la nivelul Municipiului Turda a unor facilități fiscale în baza O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale și aprobarea acesteia ca urmare a prelungirii termenului de acordare a acestor facilități până la 31 ianuarie 2022, prin OUG nr. 19/25.03.2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.Probleme ale Direcției Strategie și Dezvoltare Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 35.000.000 lei, în vederea asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambusabilă de la Uniunea Europeană și/ sau alte obiective de investiții publice de interes local.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane din municipiul Turda nr. 9449/02.05.2019.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Salina Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al societătii Transport Urban Public SRL pentru exercitiul financiar al anului 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de investiții al societătii Transport Urban Public SRL pentru anul 2021, anexă la Contractul de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.Probleme ale Serviciului Evidența Patrimoniului:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații situate administrativ în Municipiul Turda, str. Tineretului nr. 6, Județul Cluj, către Inspectoratul de Jamdarmi Județean Alexandru Vaida Voevod Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Tineretului nr. 16A.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului teren, situat în Turda, str. Baladei nr. 1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8.Probleme ale Casei Municipale de Cultură Turda:

8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea programului de activităţi al Casei de Cultură a municipiului Turda, pentru luna aprilie 2021.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9.Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10.Propuneri, întrebări, interpelări.

P R I M A R,
Cristian Octavian Matei

S E C R E T A R,
GENERAL
Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:
consilier juridic Adrian Vana

Vezi despre Administratia Locala : stiriturda.net/primaria-turda-recicleaza-gratis-astazi-si-maine-se-colecteaza-desuri-electrice-si-electrocasnice/?swcfpc=1