RECENSAMANT la Turda-Primaria incheie contracte de prestari servicii.

RECENSAMANT la Turda-Primaria incheie contracte de prestari servicii pentru:

➡ 8 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Turda;

➡40 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Turda;➡ 3 recenzori – șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul Turda;

➡1 coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul Turda.

📄Modalitatea de contractare:

Contract de servicii.Participarea la instruirea organizată de UJIR la o data comunicată ulterior;

➡autorecenzarea asistată (ARA): 14.03.2022-15.05.2022;

➡recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05.2022-17.07.2022.

📍Locul de desfășurare a activității:

👉Pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Turda (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT);

👉În spațiul amenajat de către UAT, sala 3 – Primăria Municipiului Turda în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA).

ℹCondiții privind contractarea serviciilor:

– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

-Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

– Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

– În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol), reprezintă un avantaj.

Atribuțiile personalului de recensământ:

– conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

Condiții specifice:

– Muncă pe teren;

– Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);

– Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

– Având în vedere că autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03.2022 – 15.05.2022, pentru cei 8 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată).

Cererile de înscriere pentru toate categoriile de recenzori se pot descărca de pe site-ul 👉www.primariaturda.ro sau se pot ridica de la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda.

Cererile completate se depun la Secretariatul Consiliului Local al municipiului Turda, împreună cu următoarele documente:

➡copie act identitate;

➡copie act de studii (minim studii medii absolvite);

➡cazier judiciar.Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 📞 0264/313160, interior 132.

Foto : facebook.com/PrimariaTurdaOficial