Hotararile CJSU nr 66,67 si 68-Institutia Prefectului Judetul Cluj anunta.

Hotararile CJSU nr 66,67 si 68-Institutia Prefectului Judetul Cluj anunta.

Vezi si aici : stiriturda.net/municipiul-cluj-napoca-inapoi-in-scenariul-rosu/?swcfpc=1

Comunicat de presă – Hotărârile CJSU nr. 66, 67 și 68

Hotărârea nr. 66 din 9 aprilie 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 45/2021, în aplicarea H.G. nr. 293/10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale comunele Așchileu, Câțcău, Cojocna, Tritenii de Jos de pe raza județului Cluj.

În următoarele unități administrativ-teritoriale: comuna Câțcău (2.99) și comuna Tritenii de Jos (1.53) din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 10.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293/2021, respectiv 12 aprilie 2021, următoarele măsuri:

a) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00;

d) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00;

e) măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

g) nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

În unitatea administrativ-teritorială: comuna Așchileu (4.80) și comuna Cojocna (3.06), din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 10.04.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293/2021, respectiv 12 aprilie 2021, următoarele măsuri:

a) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

d) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

e) măsurile prevăzute la lit. c) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) pentru operatorii economici prevăzuți lit. c) și d) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

g) prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

h) nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

i) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

2. Hotărârea nr. 67 din 9 aprilie 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 49 din 26 martie 2021, în aplicarea H.G. nr. 239/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe raza județului Cluj.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 /1000 de locuitori, se prelungește valabilitatea măsurilor dispuse prin art. 1 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 31 din 12 martie 2021, începând cu data de 11.04.2021 până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293/2021, respectiv 12 aprilie 2021.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se prelungește valabilitatea măsurilor dispuse prin art. 2 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 31 din 12 martie 2021, începând cu data de 11.04.2021 până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293/2021, respectiv 12 aprilie 2021.

În unitățile administrativ-teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se prelungește valabilitatea măsurilor dispuse prin art. 3 din Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Cluj nr. 31 din 12 martie 2021, începând cu data de 11.04.2021 până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 293/2021, respectiv 12 aprilie 2021.

Prin excepție, pentru unitățile administrativ-teritoriale: Gherla, Câmpia Turzii, Huedin, Aghireșu, Aluniș, Apahida, Așchileu, Băișoara, Beliș, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Buza, Căianu, Călărași, Călățele, Cășeiu, Câțcău, Cătina, Ceanu Mare, Ciurila, Cojocna, Cornești, Cuzdrioara, Dăbâca, Fizeșu Gherlii, Frata, Gilău, Iara, Iclod, Izvorul-Crișului, Jichișu de Jos, Luna, Mănăstireni, Mihai-Viteazu, Minitiu-Gherlii, Mociu, Panticeu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Poieni, Recea-Cristur, Săcuieu, Săndulești, Sânmartin, Săvădisla, Sic, Suatu, Țaga, Tritenii de Jos, Tureni, Viișoara, reevaluarea măsurilor dispuse prin HCJSU nr. 51,53 ,56 ,57,60 , 61 ,62 ,63 ,64, 66/ 2021, se va realiza la expirarea termenelor stabilite în acestea.

3. Hotărârea nr. 68 din 9 aprilie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 293/10.03.2021, cu modificările și completările ulterioare, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj.

În următoarele unități administrativ-teritoriale : comuna Ceanu-Mare (5.07) și comuna Fizeșu-Gherlii (4.74) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 / 1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5 / 1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 10 aprilie 2021, următoarele măsuri:

se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00;

se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00;

se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

În unitatea administrativ-teritorială: municipiul Câmpia Turzii (7.92), unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/ 1.000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 10 aprilie 2021, următoarele măsuri:

se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-05,00;

se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00. Prin excepție, în intervalul orar 18,00-5,00;

se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

În unitățile administrativ-teritoriale: comuna Ciurila (3.34) și comuna Pălatca (3,48) unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori , măsurile dispuse prin HCJSU nr. 65 din 08 aprilie 2021 își încetează aplicabilitatea, începând cu data de 10 aprilie 2021.

Hotărârea CJSU nr. 66 o puteți găsi aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/…/Hotararea-nr.66-din…➡️ Hotărârea CJSU nr. 67 o puteți găsi aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/…/Hotararea-nr.67-din…➡️ Hotărârea CJSU nr. 68 o puteți găsi aici: https://cj.prefectura.mai.gov.ro/…/Hotararea-nr.68-din…

Sursa : facebook.com/PrefecturaCluj